Onderzoeksteam

In Nederland wordt het onderzoeksteam gevormd door verschillende mensen. Op een rijtje zijn dat:

 

Prof. dr. Frank van Tubergen

Frank van Tubergen

Ik ben als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het YES!-project is uniek in omvang  en biedt een schat aan gegevens voor mij en andere onderzoekers. Meer dan 100 scholen doen mee in  Nederland, vele duizenden leerlingen vullen enquêtes in. Met de enquêtes die bij scholieren worden  afgenomen, kunnen we antwoord krijgen op vele vragen die voor sociaal wetenschappelijk onderzoek  belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: wat doen jongeren in hun vrije tijd? Hoe ervaren zij de relaties met hun ouders,  vrienden en leraren? Welke opvattingen hebben jongeren over roken en drinken? Wat bepaalt dat sommige jongeren het goed doen op school en andere jongeren niet? Waarom spijbelen op sommige scholen jongeren vaker dan op andere scholen? Het YES!-onderzoek geeft ons inzicht in deze en vele andere vragen.

 

Dr. Eva Jaspers

Speciaal voor het YES!-project ben ik naar de afdeling sociologie van de Universiteit van Utrecht gekomen.  Daarvoor was ik werkzaam bij de afdeling sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik heb veel  ervaring met het verzamelen van data op grote schaal. Zo ben ik betrokken geweest bij verschillende nationale  surveys, maar ook bij grote onderzoeken onder studenten of psychiaters. Zelf doe ik met name onderzoek op  het terrein van positieve en negatieve sociale contacten die mensen uit verschillende groepen met elkaar  hebben: normen en waarden, discriminatie en -etnische- achterstanden in het onderwijs. Ook doe ik onderzoek naar het gebruik van enquêtes en enquêtevragen. Het leuke aan dit project is voor mij dat ik zowel mijn inhoudelijke interesses als mijn vaardigheden in de dataverzameling kan toepassen.

 

Prof. dr. Stijn Ruiter

Stijn-RuiterIk ben als bijzonder hoogleraar sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag verbonden aan de Universiteit Utrecht. Voor het extra YES!-onderzoek met de smartphone hebben we een speciale smartphone app voor zowel iOS als Android ontwikkeld. Met die app kunnen we onderzoeken hoe jongeren in Nederland hun tijd besteden, waar ze dat doen en met wie. Dat kan heel goed worden bijgehouden met een smartphone, want de meeste jongeren hebben die altijd op zak. In het extra YES!-onderzoek met de smartphone zijn we speciaal geïnteresseerd in vragen over de veiligheid van jongeren. Daarom zijn er in de app extra vragen opgenomen over alcohol en drugs en over het getuige of slachtoffer zijn van diefstal, vernieling, bedreiging en mishandeling. Waarom worden sommige jongeren slachtoffer van criminaliteit en andere niet? In wat voor soort situaties gebeurt dat dan? Dat soort vragen kunnen worden beantwoord met het extra YES!-onderzoek met de smartphone.

 

Dr. Pascale van Zantvliet

Al weer zo’n 7 jaar geleden ben ik gestart bij het YES!-onderzoek als promovendus. Met heel veel plezier heb ik toen meegeholpen met allerlei onderdelen van het onderzoek, zoals het meedenken over vragen en het werven van scholen. Maar het leukste was de dataverzameling zelf: scholen bezoeken en alle jongeren die het onderzoek mogelijk maken te ontmoeten. Door het YES!-onderzoek was het ook mogelijk voor mij om te gaan promoveren. De vragen over je vriendje/vriendinnetje kwamen daarvoor goed van pas. In mijn promotie-onderzoek heb ik de partnerkeuze van allochtone jongeren onderzocht. Na een korte pauze buiten de wetenschap als docent maatschappijleer ben ik nu weer terug bij het team van het YES!-onderzoek. Naast het voortzetten van het onderzoek,  heb ik nu de mooie taak om ervoor te zorgen dat de data van het YES!-onderzoek door nog meer beleidsmakers en wetenschappers gebruikt kunnen gaan worden.

 

Manja Coopmans MSc

Ik kwam voor het eerst in aanraking met het YES!-project tijdens mijn onderzoeksmaster, Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism, waarbij ik als onderzoeksassistent hielp bij het verzamelen en verwerken van alle gegevens. Ik vond de data zo leuk om mee te werken, dat ik besloot deze ook te gebruiken voor mijn masterscriptie. Sinds september 2013 werk ik als promovenda bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Hierbij kan ik zowel de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn bachelorstudie Pedagogische Wetenschappen áls de kennis uit mijn masterstudie in de praktijk brengen. In mijn promotieonderzoek kijk ik naar gevoelens en gedragingen van verbondenheid onder jongeren, en de rol  die herdenkings- en vrijheidsrituelen hierbij spelen onder verschillende groepen in de samenleving. Hoe beïnvloeden jongeren elkaar hierin? Wat is de rol van ouders? En het lesmateriaal op school? Om deze vragen te beantwoorden zal ik onder andere gebruik maken van de data van het YES!-project.

 

Bas Hofstra MSc

Bas

Ik heb een bacheloropleiding gedaan in de sociologie en heb daarna de onderzoeksmaster “Sociology and  Social Research” afgerond. Sinds september 2013 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek aan de  Universiteit Utrecht en hier werk ik momenteel hard aan. Mijn promotieonderzoek gaat vooral over de  relatie tussen online sociale netwerken zoals Facebook, Hyves en Twitter en offline sociale netwerken, de  vrienden die men in het echte leven ontmoet. In mijn proefschrift zal vooral de nadruk gelegd worden op  groepsgrenzen van deze beide netwerken; wordt iemand zijn offline sociale netwerk beïnvloed doordat iemand veel vrienden op Facebook heeft die dezelfde huidskleur als hemzelf hebben? En wat voor invloed heeft dit op de vooroordelen die iemand heeft? Met de informatie die verzameld wordt in de YES!-data kunnen deze vragen, die nog nooit onderzocht zijn, goed beantwoord worden.

 

Müge Simsek MSc

mugeNa een bachelor in Sociologie aan Koc University in Turkije, en een master in ‘Social Studies of Gender with a major in Sociology’ aan Lund University in Zweden, ben ik sinds september 2014 met veel plezier werkzaam als promovenda bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Voor mijn promotie-onderzoek maak ik gebruik van de YES!-data, waarbij ik kijk naar de rol van religie voor de sociale banden tussen adolescenten op school.

 

 

Maaike van der Vleuten MSc

Maaike van der VleutenIn mijn bachelor Algemene Sociale Wetenschappen heb ik onderzoek gedaan naar ouderen. Tijdens mijn onderzoeksmaster Sociology and Social Research heb ik onderzoek gedaan naar mensen tussen de 20 en de 60, dus is het YES!-onderzoek een unieke manier om mijn horizon te verbreden en de leukste doelgroep te onderzoeken! Mijn onderzoek gaat voornamelijk over waarom meisjes vaak typische ‘meisjes’ vakken kiezen en jongens vaak typische ‘jongens’ vakken. Jongens kiezen vaker voor natuurkunde en techniek, terwijl meisjes vaker kiezen voor maatschappijleer en talen. Waarom is dit? Doen je vrienden hetzelfde? Of willen jongeren graag hun ouders achterna? Kiezen jongens en meisjes anders in andere landen? Zelf vind ik deze vragen zeer interessant en de YES!-data is een unieke data-set waarmee hopelijk niet alleen mijn vragen beantwoord kunnen worden, maar ook de vragen van vele andere onderzoekers.

 

Danique van der Burg MSc 

schermafbeelding-2016-01-10-bijgesneden

Ik heb eerst een bachelor sociologie  gedaan en daarna een master Migration and Ethnic Studies in Amsterdam. Omdat ik tijdens mijn studie al wel werkte voor de Universiteit Utrecht had ik al veel over het YES! onderzoek gehoord voor ik er zelf kwam werken. Sinds kort ben ik bij het team gekomen om te helpen bij de laatste ronde van de dataverzameling. Daarnaast geef ik ook les in de bachelor sociologie in Utrecht.

 

 

Personen die eerder onderdeel van het onderzoeksteam zijn geweest:

dr. Sara Geven

dr. Sanne Smith

prof. dr. Matthijs Kalmijn